Melumittauksia Pollarissa

29.5.2019

Ampumaradan ympäristölupaa varten tehtiin 3.5.2019 täydentäviä melumittauksia.

Mittausten aikana ammuttiin hirviradalla .308 kiväärillä 75 m katoksesta, luodikkoradalla .223 kiväärillä, haulikolla skeet-radalla eri suunnissa ja trap-radalla sektorin eri suuntiin.

Kivääriradoilla ammuttiin kullakin 5 laukausta, skeet-radalla 2 laukausta jokaiselta paikalta eli yhteensä 16 laukausta sekä trap-radalla 6 laukausta sektorin eri suuntiin 24 g patruunoilla.

Tiivistetysti lausunnossa sanotaan, että mittaustulokset alittivat enimmäistason 65 db kaikissa mittauskohteissa. Mittauskohteina lähimmät naapurit.

Kuva metsästäjäkoulun kuistilla rekisteröineen äänitasomittarin tuloksista.